Priyanka + Jeffy

 

PRIYANKA + JEFFY

Aurora Restaurant, BK | MUAH: Joann Solomon | Brooklyn, NŸ